Undervisning

Här finns en film med mina tankar kring att utveckla undervisning för att elevers förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande ska öka: Länk till vimeo